Visietekst

Wat we graag doen, onthouden we beter.

Onze school streeft naar een warm en veilig leef- en leerklimaat voor iedereen.

We stimuleren probleemoplossend denken en onderzoekend leren, met en van elkaar. In een open sfeer mag iedereen experimenteren, durven en doen.

 

Wat we als leerkracht geven, krijgen we van onze kinderen terug.

We proberen in onze school meer te zijn dan alleen goede lesgevers. We hebben een sterke empathie voor onze kinderen en wat hen bezighoudt. Zo werken we aan een hechte vertrouwensband.

 

Wat we met passie doen, inspireert anderen.

Als lerende organisatie willen we kinderen voorbereiden op de snel evoluerende wereld. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich harmonisch te ontwikkelen in een positief klimaat. We brengen kennis bij en wakkeren zelfstandigheid, creativiteit, beweging en leren leren aan.

Dit met respect voor jezelf, anderen en de wereld.

 

Wat we aandacht geven, groeit.

We dagen onze kinderen uit zich zo ver mogelijk te ontplooien, rekening houdend met hun talenten en noden. Als team zien we de ouders als essentiële partners om samen die ontwikkeling aan te vuren. Waar nodig betrekken we ook externen in dit proces.

 

Wat we samen doen, brengt ons verder.

We zijn een katholieke dialoogschool die wil verbinden door te leren samenspelen, samenwerken en samenleven. We hechten belang aan interactie, open communicatie en betrokkenheid.

We scheppen een levendige en respectvolle schooldynamiek, waarbij iedereen zijn eigenheid kan behouden, gespiegeld aan de identiteit van onze school. Diversiteit zien we als een verrijking.