Praktische info

De lesuren

voormiddag: 8.25 u. tot 12.05 u.
namiddag: 13.25 u. tot 15.05 u.
woensdag: 8.25 u. tot 12.05 u.

Het schoolreglement

Onze schoolbrochure legt een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school.
Het opvoedingsproject is het kerndocument dat verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen.

Naast het opvoedingsproject bevat de brochure een beeld van onze school, heel wat wetenswaardigheden, praktische informatie en concrete afspraken in functie van een vlotte samenwerking. Via deze informatie hebt u ook zicht op een doorsnee-schooldag van uw kind.

Tenslotte vindt u in dit schoolreglement enkele richtlijnen vanuit de onderwijswetgeving: wettelijkheden in verband met leerplicht en afwezigheden, structuur en organisatie, ...

Al deze afspraken hebben maar één doel voor ogen: goed onderwijs voor uw kind.
Ons schoolteam engageert zich dan ook om binnen het kader van deze afspraken een leerplek te realiseren waarbinnen alle leerlingen zich goed voelen.

Voor- & nabewaking

Voorbewaking
De vooorbewaking is gratis van 7.25 u. tot 8.10 u.

Bij koud weer vindt de voorbewaking plaats in de refter. Gelieve uw kind daarnaar te begeleiden.

De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen die te vroeg op school zijn.

Nabewaking
Er is dagelijks naschools toezicht van 15.25 u. tot 18.00 u.. Gratis tot 15.40 u., betalend van 15.40 u. stipt.

De onkosten bedragen € 1,75 van 15.40 u. tot 16.30 u., water inbegrepen.

Na 16.30 u. komt er €1 per begonnen half uur bij.

Op woensdagmiddag is er naschools toezicht van 12.05 u. tot 14.00 u, betalend vanaf 12.20 u. stipt. De onkosten bedragen € 1.75 van 12.20 u. tot 13.00 u.

Na 13.00 u. komt er €1 bij per begonnen half uur tot 14.00 u.

De kinderen die omwille van woensdagnamiddagactiviteiten blijven ineten, vallen ook onder deze regeling.