• donderdag 23 mei 2024

SLM organiseert politieke voormiddag voor haar 16, 17 en 18-jarigen

Op dinsdag 21 mei organiseerde SLM voor al haar leerlingen van het 5e en 6e middelbaar een politieke voormiddag. Al deze leerlingen moeten immers voor het eerst gaan stemmen op 9 juni. 

“Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen goed geïnformeerd hierover worden.” zegt Tom Hateau, één van de organiserende leerkrachten. “Op deze manier weten ze veel beter dan daarvoor waarom we gaan kiezen, hoe dat juist in het werk gaat en wat de basisthema’s zijn van elke partij.”

De voormiddag begon met een stemming in echte stemhokjes. Vervolgens kregen alle leerlingen klassikaal informatie over welke parlementen er juist gekozen worden, hoe daar vervolgens een regering uit ontstaat en welke politieke partijen nu al verkozenen hebben in de parlementen. Vervolgens was het aan de leerlingen om in kleine groepjes alle informatie over één partij op te zoeken en die vervolgens te presenteren aan hun klasgenoten. Hierbij kwamen de politieke partijen één voor één gedetailleerd aan bod voor onze leerlingen. Om de verschillen tussen de partijen verder duidelijk te maken was er vervolgens een stellingenspel op Kahoot voorzien. De voormiddag werd afgesloten met een tweede stemming. 

“De resultaten van de eerste en tweede stemming werden daarna aan de leerlingen bezorgd.” aldus Geert Soens, een andere organiserende leerkracht. “Uit de resultaten bleek dat er best wel wat leerlingen van mening veranderd waren. Zo waren er bijvoorbeeld heel wat minder blanco-stemmen.”

Benieuwd naar ander nieuws?