Begeleiding

Al lerend kansen creëren

Wat heb jij nodig als leerling? Dat is ons startpunt bij SLM want we willen de slaagkansen van iedereen verhogen. Misschien heb jij nood aan meer ondersteuning voor schooltaal, of eerder aan extra ‘leren leren’? Misschien heb jij baat bij meer examentijd of een persoonlijk gesprek met de leerlingenbegeleider? Ook als je extra wilt uitgedaagd worden, zoeken we daar samen naar. Wist je dat onze leerlingen van het zesde leerjaar als ware rolmodellen helpen met de huiswerkbegeleiding van onze eerstejaars? Dat smeedt nieuwe banden en zo creëren we al lerend kansen!

Lekker in je vel

In onze compacte school voel je je snel thuis. Als het wat minder gaat, dan kan je beroep doen op een heel vangnet dat graag bereid is om te luisteren.

Voor het helpen oplossen van kleine, onderlinge conflicten kan je beroep doen op je klasleraar of je coördinator. De coördinator is de jaarverantwoordelijke die je begeleidt en die verantwoordelijk is voor de coördinatie van informatie binnen een jaar. Waar nodig of wenselijk schakelt hij het CLB in. Zij bieden ondersteuning bij schoolse, sociale en emotionele problemen.

Image

Ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk individu

Jij bent een individu met talenten en capaciteiten. Die laten groeien is een langzaam en individueel proces. Bij SLM vinden we het belangrijk dat je je kan ontwikkelen op jouw ritme. Het is onze zorg om je hierbij te helpen: bij het verwerken van de leerstof (het kennen), bij het ontwikkelen van je vaardigheden (het kunnen) én bij het stimuleren van je bereidheid om nieuwe dingen te leren (het willen).

Dit proces verloopt niet voor iedereen even vlot. Daarom besteden we ook aandacht aan ‘leren leren’, in de eerste plaats in de les en waar nodig ook daarbuiten. Leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsproblematiek ondersteunen we met klassikale en individuele hulpmaatregelen. Wij zorgen voor je als je meer aandacht nodig hebt, maar ook als je net meer uitdaging kunt gebruiken. Naast ontdekken wat je mogelijkheden zijn, is het ook belangrijk te weten waar je beperkingen liggen. We leren je ermee omgaan en helpen je zo in je groei naar zelfstandigheid.

You got talent

Bij SLM krijg jij de kans om je talenten te ontwikkelen. We focussen ons op het positieve, op wat goed loopt, op wat je al onder de knie hebt. Zo motiveren we je om je altijd verder te ontplooien. Op je eigen ritme. Elk leerproces is er eentje met vallen en opstaan. Van ons krijg je de tijd en de ruimte die jij nodig hebt om te groeien.

Daarnaast kan je je talenten ontwikkelen dankzij onze ruime keuze aan studierichtingen: in de A-stroom en de B-stroom in de eerste graad, en nadien in doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen. Daar houdt het niet op. We leggen duidelijke accenten die je interesses stimuleren en je talenten verder ontwikkelen. Moderne in de eerste graad kan je aanvullen met sport, expressie of techniek en wetenschap. Kies je voor wetenschappen, dan geven we je een basis economie mee die je anders zou missen. Tijdens de seminaries in de derde graad gaan we nog verder want die kies je volledig zelf: psychologie, filosofie, uitdieping wetenschappen en wiskunde, een mini-onderneming starten, Spaans leren, enz.

Image

Waarden sturen ons gedrag

Respect voor elkaar is onze belangrijkste leefregel en vormt dé basis voor samen-leven en samen-werken. De leefregels of waarden die wij hanteren binnen SLM zijn een concrete vertaling van het KVO-opvoedingsproject en de visietekst van onze school.

SLM wil je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze attitudes. We beseffen dat wij, als leraars en begeleiders, een belangrijke voorbeeldrol hebben door bijvoorbeeld signalen op te vangen en er gepast op te reageren en door samen met jou te zorgen voor een positief klimaat in de klas. Naast het traditionele rapport krijg je ook een attituderapport. Hierin schetsen we de evolutie van de manier waarop je omgaat met waarden als inzet en stiptheid, zorg voor middelen en milieu, sociale houding, leerbereidheid en interesse.