Economie Wiskunde

Wil jij meer te weten komen over algemene economische wetmatigheden? Het belang van productie, kostenbeheersing en boekhouding in bedrijfsbeleid? Benieuwd naar internationale handel, burgerlijk, sociaal en fiscaal recht? Ben je geïnteresseerd in abstracte wiskunde zoals algebra, meetkunde, statistiek en kansrekening?

Kan je je hierin helemaal vinden? Dan is Economie Wiskunde jouw richting! 

Je volgt vier uur economie en er staat een stevige portie wiskunde op het programma. Daarnaast zijn er een reeks algemene vakken voorzien zoals Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, chemie, fysica, godsdienst, enz.

Lessentabel 5EWi en 6EWi (6e jaar vanaf schooljaar 2024-2025)

  5EWi 6EWI
Economie 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 6 6
Esthetica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Handelscorrespondentie 1 -
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Wetenschappen plus - 1
informaticawetenschappen 1 1
Seminarie 1 1
Totaal 32 32

Lessentabel 6EWi (Schooljaar 2023-2024)

Economie 4
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 6
Esthetica 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Vrije ruimte 2
Totaal 32

Locatie

Image

Campus Bredabaan
Bredabaan 814A
2170 Merksem

Bereken route via Google Maps  blauw pijltje

Praktische informatie  blauw pijltje