Latijn A

Wil jij graag de klassieke samenleving en cultuur bestuderen*? Latijnse teksten analyseren zodat je taalgevoel wordt aangescherpt? De linken leggen tussen de Romeinse literatuur, filosofie en recht en het nu?

Dan voel jij je als een vis in het water in deze richting!

Je volgt 5 uur Latijn en 4 uur wiskunde en er is extra aandacht voor wetenschappen. Daarnaast staan algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, informatica, godsdienst, enz. op het programma.

* Latijn studeren doe je trouwens niet alleen om die oude taal (en cultuur) te leren kennen. Je traint je analyse- en synthesevaardigheden en je legt een solide basis voor andere, moderne talen.

Lessentabel Latijn A (4e jaar vanaf 2024-2025)

  3Lat A 4Lat A
Latijn 5 5
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
chemie 1 1
Fysica 1 1
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits - 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Artistieke vorming 1 1
ICT plus 1 1
Totaal 32 32

 

Locatie

Image

Sint-Ludgardisschool Merksem
du Chastellei 48
2170 Merksem

Bereken route via Google Maps  blauw pijltje

Praktische informatie  blauw pijltje