Praktische info

De lesuren

 voormiddag: 8.30 u. tot 12.10 u.
namiddag: 13.30 u. tot 15.25 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.10 u (poort open 12.15 u.)

Het schoolreglement

Onze schoolbrochure legt een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school.
Het opvoedingsproject is het kerndocument dat verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen.

Naast het opvoedingsproject bevat de brochure een beeld van onze school, heel wat wetenswaardigheden, praktische informatie en concrete afspraken in functie van een vlotte samenwerking. Via deze informatie hebt u ook zicht op een doorsnee-schooldag van uw kind.

Tenslotte vindt u in dit schoolreglement enkele richtlijnen vanuit de onderwijswetgeving: wettelijkheden in verband met leerplicht en afwezigheden, structuur en organisatie, ...

Al deze afspraken hebben maar één doel voor ogen: goed onderwijs voor uw kind.
Ons schoolteam engageert zich dan ook om binnen het kader van deze afspraken een leerplek te realiseren waarbinnen alle leerlingen zich goed voelen.

Voor- & nabewaking

Voorbewaking
van 7.30u. tot 8.15u. Deze is gratis.

In de refter, waar een leerkracht toezicht houdt.
Ouders brengen de kinderen persoonlijk naar het lokaal van toezicht.
De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen die te vroeg op school zijn.

Nabewaking
Dagelijks naschools toezicht van 15.25 u. tot 18.00u., op woensdagmiddag: van 12.10 u. tot 14.00 u.

Huiswerk wordt gemaakt onder toezicht. Er is GEEN huiswerkbegeleiding.
Om vergissingen te vermijden paraferen de ouders dagelijks de aanwezigheidslijst van hun kind(eren) .

Overzicht van onkosten en specifieke regeling kan u in onze schoolbrochure vinden.